Viešbutis

Viešbučiai galėtų naudoti elektroninę lentynų etiketę (ESL), skirtą valgyklose, posėdžių salėje ir sandėliuose.

Tikslius duomenis pateikia informacinis darbo režimas, kad vadovai galėtų greitai priimti sprendimus. Galima veiksmingai sumažinti kontroliuojamas išlaidas, tokias kaip įranga, popierius ir rašalas. Taip pat sumažėjo darbo sąnaudos ir klaidų lygis.

RIU viešbučių tinklas 【ispanų】】